Ljubljana v času Emone

Emona je predhodnica mesta Ljubljana. Naseldbina Emona je bila ustanovljena v začetku prvega stoletja našega štetja. Imela je pravokoten tloris z zasnovo rimskega vojaškega tabora. Naseldbina je bila obzidana, kar dokazuje zidina med Aškerčevo in Rimsko ulico, ki jo je obnovil Plečnik. Zidina je dandanes zbirališče številnih plezalcev začetnikov. Vhod v Emono je bil možen skozi štiri glavna vrata. Obrambni sistem je bil izpopolnjen, saj je Emono »branilo« kar 26 obrambnih stolpev. V mestu sta potekali dve glavni mestni prometnici Cardo maximus in Decumanus maximus (oziroma današnji Slovenska in Rimska cesta). Stranske ulice so potekale vzporedno z glavnimi. Pravokotne parcele imenovane otoki so bile pozidane s stanovanjskimi objekti in drugimi stavbami.

Meščanske hiše so bile zelo udobne. Številne so imele centralno ogrevanje in kanalizacije. Najbogatejše družine so svoje hiše opremili s talnimi mozaiki in freskami. V centru naseldbine je bil forum, administrativno, sodno in kulturno središče. Najpomembnejše stavbe so bile svetišče posvečeno Jupitru, sodno središče in bazilika.

Emona je zgubljala moč v petem stoletju, ko so mesto ogrožali Germani in Huni. Takrat se je mesto priključilo državi Vzhodni Goti. Emona je prenehala obstajati v šestem stoletju, ko so jo zavzeli Slovani. Prebivalci Emone so se umaknili v Istro. Mesto so Slovani povsem porušili in ostale so le še ruševine.

Tagged: , ,

Comments are closed.